ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΧΕΙ ΔΩΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν στο Συνέδριο ανακοίνωσή τους σχετική με τον τίτλο του, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι και την 31 Μαΐου 2017 προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του ΣΑΔΑΣ Τμήματος Αττικής (tmattikissp@gmail.com ή tmattikissp@tee.gr), υποβάλλοντας:

1. Τον τίτλο της ανακοίνωσης

2. Περίληψη της ανακοίνωσης έκτασης μεταξύ 250 έως 300 λέξεων. Στην περίληψη μπορεί να περιλαμβάνεται ενδεικτικά και μια ευρύτερη σκοπούμενη θεωρητική περιοχή αναφοράς της ανακοίνωσης.

3. Στοιχεία του ενδιαφερομένου: ονοματεπώνυμο, ακαδημαϊκό τίτλο, επαγγελματική απασχόληση, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα του συνεδρίου με παρουσίαση ανακοίνωσης είναι 20 ευρώ.

Η προβλεπόμενη διάρκεια εκφώνησης των ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά περίπου.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα διαμορφώσει τις τελικές ενότητες κατά τις οποίες θα παρουσιαστούν οι ανακοινώσεις που θα κάνει αποδεκτές, για να προσεγγιστεί και να αναπτυχθεί το θέμα του Συνεδρίου.

Advertisement