Συνέδριο Τμήματος Αττικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ)

Μητροπολιτική Περιοχή της Αττικής: Όψεις της Κρίσης στην Πόλη και την Κατοικία και οι Αρχιτέκτονες. Μεταλλαγές στις Διαδικασίες Χωρικής Παραγωγής και Σχεδιασμού

20-22 Οκτωβρίου 2017, Κτίριο Αβέρωφ, Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Πατησίων 42, Αθήνα

Panel 1

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Διανύουμε τον 8ο χρόνο κρίσης και ενώ ο κυρίαρχος λόγος αφορά κυρίως την οικονομική πλευρά της, μέσα από τη δημόσια συζήτηση δεν προβάλλεται επαρκώς:

(α) το γεγονός ότι πίσω από τους αριθμούς και τους υπολογισμούς βρίσκονται άνθρωποι που πλήττονται από τις πολιτικές «για την έξοδο της χώρας από την κρίση»,

(β) ότι οι επιπτώσεις των κάθε λογής μέτρων (επιπτώσεις και στον χώρο, μεταξύ άλλων) κατανέμονται άνισα, καθώς εγγράφονται σε προϋπάρχουσες ανισότητες: π.χ. μεταξύ περιοχών, μεταξύ γυναικών και ανδρών, μεταξύ ντόπιων και μεταναστών, μεγάλων και μικρών εργοδοτών, μόνιμων και επισφαλών εργαζόμενων και, κυρίως, συνδυασμών των παραπάνω.

Στις εντάσεις προστίθεται η προσφυγική κρίση, η οποία εισάγει νέες προκλήσεις στην πόλη, σχετικές με την εγκατάσταση ενός νέου πληθυσμού, μικρού μεν αλλά με άγνωστη διάρκεια παραμονής και άρα ανάγκες στήριξης και ένταξης στην πόλη διαφορετικές από εκείνες που ως τώρα καθοδηγούσαν σχεδιασμούς σε διάφορες κλίμακες.

Ο χώρος ανάγεται σε σημαντική συνιστώσα των ριζικών ανακατατάξεων που υλοποιούνται μέσα στο καθεστώς «έκτακτης ανάγκης» που επιβάλλει η κρίση. Σε πολύ περιορισμένο χρόνο, μεταβάλλονται ριζικά οι όροι ανάπτυξης και σχεδιασμού του χώρου δημιουργώντας μέσα σε ελάχιστο διάστημα έντονα φαινόμενα αστικής συρρίκνωσης και ασταθείς, μεταβατικές, ασαφείς συνθήκες πραγματοποίησης οποιουδήποτε σχεδιαστικού εγχειρήματος.

Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πολύ εντονότερες στις πόλεις, όπου, όπως αναφέρει και η διεθνής βιβλιογραφία, «η λιτότητα δαγκώνει» – και η μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας-Αττικής είναι χαρακτηριστικό πεδίο αποτύπωσης της έντασης αυτής.

Στο πιο πάνω σύνθετο πλαίσιο, οι αρχιτέκτονες έχουμε και μπορούμε να εμβαθύνουμε και να προσφέρουμε τις δικές μας ερμηνείες και προτάσεις για την κρίση που εκδηλώνεται στο καθ΄ ύλην επαγγελματικό μας αντικείμενο, τον χώρο και τον σχεδιασμό του, να προσεγγίσουμε την στάση, τους προβληματισμούς και την κριτική όσων υφίστανται με τρόπο διαφορετικό και άνισο την σημερινή κρίση, ανάμεσα στους οποίους ήδη βρίσκεται η μεγάλη πλειοψηφία των αρχιτεκτόνων: Η διοργάνωση ενός συνεδρίου προβληματισμού και κατανόησης αυτών των νέων δεδομένων, αλλά και για διατύπωση προτάσεων, είναι περισσότερο από αναγκαία και επίκαιρη.

Για αυτούς τους λόγους, τον προσεχή Οκτώβρη, ο ΣΑΔΑΣ Τμήμα Αττικής, θα προχωρήσει στην διεξαγωγή Αρχιτεκτονικού Συνέδριου με Τίτλο:

«Μητροπολιτική Περιοχή της Αττικής:  Όψεις της Κρίσης στην Πόλη και την Κατοικία και οι Αρχιτέκτονες. Μεταλλαγές στις Διαδικασίες Χωρικής Παραγωγής και Σχεδιασμού.”

Επιδίωξή μας είναι να προσεγγίσουμε τα φαινόμενα της κρίσης σε όλα τα επίπεδα του χωρικού σχεδιασμού.

Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εισηγητών στο Συνέδριο είναι η συνάφεια του θέματος που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν με τον τίτλο του Συνεδρίου. Αυτή η συνάφεια θα διαπιστωθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, με τον έλεγχο μιας συνοπτικής περίληψης των εισηγήσεων που θα συνυποβληθούν με τις αιτήσεις συμμετοχής.

Η διαμόρφωση των τελικών ενοτήτων για την διαμόρφωση του Προγράμματος του Συνέδριου, θα γίνει με ευθύνη της Επιστημονικής Επιτροπής του.

Ενδεικτικά, στις ενότητες αυτές, συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:

 • ΡΣΑ 1985 – 2014, εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου (οικιστικοί νόμοι) και των σχετικών διοικητικών δομών και πρακτικών κατά την ίδια περίοδο.
 • Ζητήματα γης και ακινήτων (ιδιοκτησίες ΝΠΔΔ και Δημοσίου, κενό απόθεμα, ένταξη πακέτων γης στην αγορά, χρήσεις γης, αστική και γεωργική γη, ελεύθεροι χώροι, παραλίες, ορεινοί όγκοι, περιβαλλοντικά αγαθά κλπ).
 • Για την «ιδιωτικοποίηση» του πολεοδομικού σχεδιασμού (παρεμβάσεις των Ιδρυμάτων, «μεγάλες» επενδύσεις, ιδιωτικοποίηση υποδομών, κλπ).
 • Διερεύνηση της κρίσης των ρόλων της Αττικής μέσα στον Ελληνικό και τον διεθνή χώρο, αξιολόγηση των στρατηγικών διεξόδου που προτείνονται ή επιστρατεύονται.
 • Όψεις της κρίσης στις λειτουργίες και τις υποδομές της πόλης. Επιπτώσεις της κρίσης στα δίκτυα συλλογικής κατανάλωσης και τις μεταφορές.
 • Οι χωρικά άνισες επιπτώσεις της λιτότητας στη μητροπολιτική περιοχή της Αττικής (κοινωνικές, επαγγελματικές, έμφυλες, ανάμεσα σε Έλληνες πολίτες – μετανάστες – πρόσφυγες κλπ).
 • Πρακτικές διεκδίκησης, αλληλεγγύης και επιβίωσης στις γειτονιές της πόλης.
 • Η αστική πολυκατοικία σε συνθήκες κρίσης, (αναδιάταξη σχέσεων, λειτουργιών, χρήσεων, ανάγκες και δυνατότητες αναβάθμισης).
 • Σχεδιάζοντας για το «ζήτημα της κατοικίας» (αστεγία, κόκκινα δάνεια, ενεργειακή κρίση, κενό κτιριακό απόθεμα, στέγαση προσφύγων, κλπ).
 • Επιπτώσεις της κρίσης στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τάσεις και θεσμικές προϋποθέσεις για την άσκηση της πολεοδομίας και της αρχιτεκτονικής.
 • Οι εκδηλώσεις της κρίσης στα μελετητικά και κατασκευαστικά σχήματα (στρατηγικές που προτείνονται είτε επιδιώκονται, κριτική και διερεύνηση της βιωσιμότητάς τους).
Panel 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Συνέδριο του ΣΑΔΑΣ Αττικής «Αττική σε Κρίση» θα πραγματοποιηθεί  από την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, έως και την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, στο κτίριο Αβέρωφ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πατησίων.

Οι παρουσιάσεις των ανακοινώνσεων θα πραγματοποιούνται παράλληλα σε τρεις ξεχωριστές αίθουσες του κτιρίου. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου, ανά ημέρα και ανά αίθουσα διεξαγωγής, στους παρακάτω συνδέσμους:

Παρασκευή 20/10, Αίθουσα 1

Παρασκευή 20/10, Αίθουσα 2

Παρασκευή 20/10, Αίθουσα 3

Σάββατο 21/10, Αίθουσα 1

Σάββατο 21/10, Αίθουσα 2

Σάββατο 21/10, Αίθουσα 3

Κυριακή 22/10, Αίθουσα 1

Κυριακή 22/10, Αίθουσα 2

Κυριακή 22/10, Αίθουσα 3

 

 

 

 

 

 

 

Panel 3

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έργο της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου είναι:

1. η διαμόρφωση των Συνεδριακών Επιστημονικών Ενοτήτων, με βάση τις οποίες θα διαμορφωθεί το τελικό πρόγραμμα του Συνέδριου

2. η έγκριση της συμμετοχής των εισηγήσεων με κριτήριο τη συνάφεια του θέματος με τον τίτλο του Συνεδρίου με τον έλεγχο μιας συνοπτικής περίληψης των εισηγήσεων που θα συνυποβληθούν με τις αιτήσεις συμμετοχής

3. η διαμόρφωση του πορίσματος του Συνεδρίου από κοινού με την Οργανωτική Επιτροπή

Στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι παρακάτω συναδέλφισσες και συνάδελφοι

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ, Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας.

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΘΑΝΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος, με δημοσιευμένες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια και 1ο βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

ΒΑΪΟΥ ΝΤΙΝΑ, Καθηγήτρια στον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ.

ΒΑΤΑΒΑΛΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος, με δημοσιευμένες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια

ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος, με δημοσιευμένες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια.

ΓΚΙΚΑΠΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Λέκτορας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, με 1α βραβεία σε πανελλήνιους και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και δημοσιευμένες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια.

ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος (DEA), με δημοσιευμένες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια, τ. προϊσταμένη ΟΡΣΑ.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΦΟΙΒΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, με δημοσιευμένες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΕΥΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, με βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος, με 1α βραβεία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και δημοσιευμένες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια.

ΚΟΥΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Λέκτορας στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

ΚΩΤΣΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δρ. Φιλοσοφίας.

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ,  Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός- Πολεοδόμος, με δημοσιευμένες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια.

ΠΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, με 1α βραβεία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΑΣΗΣ, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ.

ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος, με 1α βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και δημοσιευμένες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια.

ΠΡΕΠΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός με δημοσιευμένες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια.

ΡΟΥΣΣΗ ΒΑΣΩ, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΣΙΑΤΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΤΟΥΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος, με 1α βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και δημοσιευμένες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια.

ΧΕΙΡΧΑΝΤΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Λέκτορας στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

Panel 4

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έργο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου είναι:

1. Ο προγραμματισμός του Συνέδριου και Προσυνεδριακών Ημερίδων.

2. Η επικοινωνία και η προβολή του Συνέδριου.

3. Ο προγραμματισμός παράλληλων, σχετικά ανεξάρτητων εκδηλώσεων, με την ευκαιρία και για την προβολή του Συνέδριου.

4. Η υποδομή και τεχνική κάλυψη των συνεδριακών δραστηριοτήτων.

5. Η συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή για την σύνταξη των πρακτικών και του πορίσματος του Συνεδρίου.

6. Η έκδοση των πρακτικών και του πορίσματος του Συνεδρίου.

7. Τα οικονομικά του Συνέδριου (με την εποπτεία της Ταμία του ΔΣ).

Την ευθύνη του συνδέσμου της Οργανωτικής Επιτροπής με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ Τμήμα Αττικής, θα έχει ομάδα των μελών του ΔΣ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ανάμεσα στα οποία ο Πρόεδρος και η Ταμίας του Τμήματος.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τις παρακάτω συναδέλφισσες και συναδέλφους:

Ανδρίτσος Θάνος / Βαφειάδου Ελένη / Βιριράκης Λευτέρης / Βουρεκάς Κώστας / Γαζέπης Νίκος / Γεωργακοπούλου Φωτεινή / Δαλάκογλου Σμαρώ/ Δεληκάρη Βενετία / Δημοπούλου Μαρία / Καλαϊδοπούλου Μαρία / Καλαντζόπουλος Γιώργος / Καραχάλιος Θανάσης / Καραχάλιος Σωτήρης / Καφετζίδου Τζένη / Κεκάτος Διονύσης / Κόρακα Σίσσυ / Κουτέλης Χρήστος / Λαυρεντάκη Ζωή / Λειβαδάρας Αντώνης / Λουϊζίδης Μπάμπης / Μαούνης Αντώνης / Μάρκου Μαρία / Μαυρίδη Μαίρη / Μεθυμάκη Στέλλα / Μελανίτου Άννα / Μιχαλόπουλος Νίκος / Μπαλαούρα Όλγα / Μπελεμεζή Λουΐζα – Μαρία / Μπούκη Ελένη / Μυριάλλη Μυρτώ / Μουσά Μυριάνθη / Μωραΐτου Λωρέττα / Νενεδάκης Αλέξανδρος / Οικονόμου Ουρανία / Παναγιωτοπούλου Βίκυ / Πάνου Αντωνία / Πάνου Γιάννης / Πάντος Κίκκος Στέφανος / Παπαβασιλείου Ματθαίος / Παπαγκίκας Γιώργος / Πουλάκης Μιχάλης / Πούλιος Δημήτρης / Πρέπη Άλκηστη / Τζιαντζή Μαριάννα / Φιντικάκης Νίκος / Χατζηβασιλείου Σαλώμη / Χατζηευγενιάδου Άννα / Χειρχαντέρη Γεωργία