ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δράσεις του ΣΑΔΑΣ τμ. Αττικής ενόψει του Συνεδρίου

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνέδριου του Τμήματος Αττικής σας καλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με ηλεκτρονικό σας μήνυμα,
προς την Γραμματεία του Τμήματος, tmattikissp@tee.gr ή tmattikissp@gmail.com, μέχρι την Δευτέρα 26.06.2017, για να αναλάβετε την διοργάνωση δράσεων του Συλλόγου, που συναρτώνται με το Συνέδριο, σύμφωνα με προϋποθέσεις περιγράφονται στην συνέχεια.

Η τεχνική και η οικονομική κάλυψη καθώς και η κεντρική προβολή των δράσεων αυτών θα γίνει με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνέδριου.

Η διαμόρφωση της πρότασης για κάθε δράση, σύμφωνα με τα απαιτούμενα που σημειώνονται στην συνέχεια, καθώς και η τοπική διαχείριση των δυο πρώτων δράσεων (συνεννόηση για την εξασφάλιση κατάλληλου χώρου) και η προβολή τους θα γίνει από τις ομάδες των συναδέλφων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την διαμόρφωσή τους.

Προτείνουμε τρεις τύπους τέτοιων δράσεων:

1. Προσυνεδριακές Ημερίδες.

Η έγκριση και η τελική τους μορφή θα ληφθεί σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

στόχοι: Αποκεντρωμένη δράση των μελών του συλλόγου. Κοινωνική ενεργοποίηση συναφής με το αντικείμενο των ημερίδων του συνεδρίου. Εμπλουτισμός των πρακτικών του Συνεδρίου.

τόπος: Ελεύθερος, κατά προτίμηση αποκεντρωμένος και συναφής με τον τίτλο τους.

τίτλος: Σχετικός με τον Τίτλο του Συνέδριου.

αντικείμενο: Θεματικό είτε τοπικό.

Ενδεικτικά:

1. Τοπικά προβλήματα χωρικού σχεδιασμού και οικιστικής ανάπτυξης. Συναφείς τόποι διεξαγωγής.

2. Κοινωνικές υποδομές στην Αττική, χωρική κατανομή και ανισότητες (παιδεία, υγεία, πολιτισμός κλπ). Συναφείς τόποι διεξαγωγής, σε περιοχές με οξυμένες ελλείψεις.

3. Τεχνικά δίκτυα (κυκλοφορία, διαχείριση απορριμμάτων κλπ). Συναφείς τόποι διεξαγωγής, πχ: Κερατέα, Φυλή, Χαλάνδρι (διαχείριση απορριμμάτων). Αθήνα, Πειραιάς, Λαύριο, Ελευσίνα (μεταφορές).

4. Αστεγία. Συναφείς τόποι διεξαγωγής, σε περιοχές με οξυμένες ελλείψεις.

5. Χωρική κατανομή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων πχ χρόνια άνεργοι, μετανάστες, τσιγγάνοι. Συναφείς τόποι διεξαγωγής, πχ: Περιοχές Hot Spot (μετανάστες).

6. Χωροθέτηση και κρίση πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής: προστασία, επανάχρηση ή αλλαγή χρήσης;. Συναφείς τόποι διεξαγωγής, πχ: Μοσχάτο – Δραπετσώνα – Κερατσίνι κλπ (δευτερογενής). Υπόλοιπο Αττικής, Μεσόγεια κλπ (πρωτογενής).

προϋποθέσεις:

1. Διαθεσιμότητα από τουλάχιστον τρία μέλη του Συλλόγου για να αναλάβουν την διοργάνωση των ημερίδων.

2. Τουλάχιστον πέντε προτάσεις εισηγητών.

3. Ενδεικτικός τόπος και χρόνος διεξαγωγής τους.

4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός.

2. Στρογγυλά Τραπέζια.

Η έγκριση και η τελική τους μορφή θα ληφθεί σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

στόχοι: Ολοκληρωμένη και επικεντρωμένη προσέγγιση των αντικειμένων.

τόπος – χρόνος: Κτήριο Αβέρωφ, τριήμερο του Συνεδρίου.

τίτλος: Σχετικός με τον Τίτλο του Συνέδριου.

αντικείμενο: Θεματικό.

Ενδεικτικά:

1. Κοινωνικές υποδομές στην Αττική, χωρική κατανομή και ανισότητες (παιδεία, υγεία, πολιτισμός κλπ).

2. Τεχνικά δίκτυα στην Αττική (κυκλοφορία, διαχείριση απορριμμάτων κλπ).

3. Αστεγία στην Αττική.

4. Χωρική κατανομή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην Αττική (χρόνια άνεργοι, μετανάστες, τσιγγάνοι κλπ).

5. Υφαρπαγή γης (δημόσιας, ιδιωτικής) στην Αττική.

6. Δάση, ακτές, κοινά περιβαλλοντικά αγαθά στην Αττική.

7. Έμφυλες χωρικές σχέσεις στην Αττική.

8. Χωρικός ανταγωνισμός και οι κλίμακές του. Αξιολόγηση των προτάσεων και των αμφισβητήσεων για την Αττική.

9. Αρχιτεκτονικά μικρά γραφεία, συνεργατικά σχήματα και μεγάλα γραφεία στην Αττική απέναντι στην κρίση.

10. Αρχιτεκτονική εκπαιδευτική εμπειρία με αντικείμενο την Αττική. Συμμετοχή διδασκόντων και φοιτητών.

προϋποθέσεις:

1. Διαθεσιμότητα από τουλάχιστον τρία μέλη του Συλλόγου για να αναλάβουν την διοργάνωση των στρογγυλών τραπεζιών.

2. Τουλάχιστον πέντε προτάσεις ειδικών εισηγητών.

3. Ενδεικτικός τόπος και χρόνος διεξαγωγής.

4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός.

3. Εκδηλώσεις.

Η έγκριση και η τελική τους μορφή θα ληφθεί από την Οργανωτική του Συνεδρίου.

στόχοι: Ανάδειξη θεμάτων που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική είτε τους αρχιτέκτονες, σχετικά ανεξάρτητα από τον τίτλο του Συνέδριου. Η επιτυχής διεξαγωγή τους, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προβολή του Συνεδρίου.

τόπος – χρόνος: Ελεύθερος, έως το συνέδριο.

τίτλος: Συναφής με την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία, τις αρχιτεκτόνισσες και τους αρχιτέκτονες, ανεξάρτητος από τον τίτλο του Συνεδρίου.

αντικείμενο: Ενδεικτικά:

1. Φοιτητές της κατοχής, αρχιτέκτονες στις δυο πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες.

2. 100 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

3. 100 χρόνια από τον Οκτώβρη: Ο μοντερνισμός στην σοβιετική αρχιτεκτονική και την πολεοδομία.

4. Αρχιτέκτονες στην περίοδο της κρίσης: ανάμεσα στην ετεροαπασχόληση και την διεύρυνση του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής

5. Κόμιξ και αρχιτέκτονες.

6. Κινηματογράφος, και αρχιτέκτονες

7. Μουσικές εκδηλώσεις με αναφορά στην αρχιτεκτονική ή σε αρχιτέκτονες.

στόχοι: Ανάδειξη θεμάτων που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική είτε τους αρχιτέκτονες, σχετικά ανεξάρτητα από τον τίτλο του Συνέδριου. Η επιτυχής διεξαγωγή τους, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προβολή του Συνεδρίου.

προϋποθέσεις:

1. Διαθεσιμότητα από τουλάχιστον τρία μέλη του Συλλόγου για αναλάβουν την διοργάνωση της εκδήλωσης.

2. Εξασφάλιση των παρουσιαστών της εκδήλωσης, ανάλογα με την μορφή της.

3. Εξασφάλιση επιστημονικών συμβούλων, όπου απαιτείται

4. Ενδεικτικός τόπος και χρόνος διεξαγωγής τους.

5. Ενδεικτικός προϋπολογισμός.

Παράταση προθεσμίας ανακοινώσεων μέχρι και την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, για την πιο άνετη υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής με ανακοίνωση στο Συνέδριο, αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των απαιτουμένων στοιχείων, προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του ΣΑΔΑΣ Τμήματος Αττικής (tmattikissp@gmail.com ή tmattikissp@tee.gr), μέχρι την Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017.

Η Οργανωτική Επιτροπή όρισε επίσης την 30 Νοεμβρίου 2017 ως προθεσμία για την κατάθεση του γραπτού κειμένου των ανακοινώσεων, ώστε να συμπεριληφθούν στην δημοσίευση των πρακτικών του Συνεδρίου. Το κείμενο αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (συμπεριλαμβανομένων των τίτλων, των υποσημειώσεων, των παραπομπών και λοιπών λέξεων), τις τρεις χιλιάδες λέξεις.

Τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής υπενθυμίζουμε ότι είναι:
1.     Τίτλος της ανακοίνωσης
2.     Περίληψη της ανακοίνωσης, έκτασης μεταξύ 250 έως 300 λέξεων.
Στην περίληψη μπορεί να περιλαμβάνεται ενδεικτικά και μια ευρύτερη σκοπούμενη θεωρητική περιοχή αναφοράς της ανακοίνωσης.

3.     Στοιχεία του ενδιαφερομένου: Ονοματεπώνυμο, ακαδημαϊκό τίτλο, επαγγελματική απασχόληση, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι:
Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα του συνεδρίου με παρουσίαση ανακοίνωσης είναι 20 ευρώ.
Η προβλεπόμενη διάρκεια εκφώνησης των ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά περίπου.
Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα διαμορφώσει τις τελικές ενότητες κατά τις οποίες θα παρουσιαστούν οι ανακοινώσεις που θα κάνει αποδεκτές, για να προσεγγιστεί και να αναπτυχθεί το θέμα του Συνεδρίου.

Συνέντευξη τύπου του ΣΑΔΑΣ Αττικής για το Συνέδριο «Αττική σε Κρίση»

Παρουσιάζουμε εδώ τη συνέντευξη τύπου που έδωσε το Τμήμα Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, τη Δευτέρα 15/5, στην αίθουσα τελετών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, με αντικείμενο την θεματολογία και τους στόχους του Συνεδρίου με τίτλο «Μητροπολιτική περιοχή της Αττικής: Όψεις της κρίσης στην πόλη, την κατοικία και τους αρχιτέκτονες. Μεταλλαγές στις διαδικασίες χωρικής παραγωγής και σχεδιασμού.»

Δευτέρα 15/5, 12:00: Συνέντευξη Τύπου στην Αίθουσα Τελετών της Αρχιτεκτονικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Το Τμήμα Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων σάς καλεί σε Συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 15 Μαΐου, ώρα 12:00, στην Αίθουσα Τελετών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

Σκοπός της συνέντευξης είναι η παρουσίαση της θεματολογίας και των στόχων του συνεδρίου που διοργανώνει, το οποίο θα διεξαχθεί στο κτίριο Αβέρωφ του Πολυτεχνείου το τριήμερο 20-22 Οκτωβρίου 2017 και έχει τίτλο:

«Μητροπολιτική Περιοχή της Αττικής: Όψεις της κρίσης στην πόλη και την κατοικία και οι αρχιτέκτονες. Μεταλλαγές στις διαδικασίες χωρικής παραγωγής και σχεδιασμού».

Πρόκειται για το πρώτο επιστημονικό συνέδριο που φιλοδοξεί να εξετάσει το αποτύπωμα της κρίσης στο χώρο, στις κοινωνικές υποδομές και τις λειτουργίες της Αττικής, καθώς και στους ανθρώπους της που βιώνουν με άνισο τρόπο τις επιπτώσεις των μέτρων. Το καθεστώς «έκτακτης ανάγκης» μεταβάλλει ριζικά τους όρους ανάπτυξης και σχεδιασμού δημιουργώντας, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ένα νέο, τεταμένο και ασταθές περιβάλλον. Παράλληλα, η προσφυγική κρίση εισάγει μια νέα παράμετρο στην πόλη καθώς συντελείται η εγκατάσταση ενός νέου πληθυσμού, μικρού μεν αλλά με άγνωστη διάρκεια παραμονής και επομένως με ανάγκες στήριξης και ένταξης οι οποίες δεν έχουν συνυπολογιστεί στους μέχρι σήμερα σχεδιασμούς.

Πέρα από την περιγραφή, την κατανόηση και την ερμηνεία των νέων φαινομένων, καλούμαστε να διατυπώσουμε είτε να αξιολογήσουμε προτάσεις για δημιουργικές παρεμβάσεις στο χώρο ώστε να αντιμετωπιστούν εκείνες οι τάσεις που καθιστούν την πόλη προβληματική και άξενη για την πλειονότητα των κατοίκων της.

Προθεσμία για κατάθεση περίληψης ανακοινώσεων για το συνέδριο είναι η 31η Μαΐου. Πληροφορίες για αυτό, καθώς και για τις θεματικές ενότητες που ενδεικτικά προτείνονται για την προσέγγιση του θέματος του συνεδρίου, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα https://atticaincrisis.com .

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26.4.2017

Το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, με την από 17.3.2017 ανακοίνωσή του, ενημέρωσε για την διενέργεια αρχιτεκτονικού συνέδριου, με τίτλο:

«Μητροπολιτική Περιοχή της Αττικής: Όψεις της Κρίσης στην Πόλη και την Κατοικία και οι Αρχιτέκτονες. Μεταλλαγές στις Διαδικασίες Χωρικής Παραγωγής και Σχεδιασμού.”

Το συνέδριο θα διεξαχθεί το τριήμερο 20 έως 22 Οκτωβρίου 2017.

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνέδριου καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι και την Τετάρτη, 26.04.2017 προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του Τμήματος Αττικής (tmattikissp@gmail.com ή tmattikissp@tee.gr).

Ενημερωτικά, την προηγούμενη Παρασκευή έγινε η πρώτη συνεδρίαση της οργανωτικής επιτροπής και αντικείμενα της, έχουν καταρχήν οριστεί:

1. προγραμματισμός,

2. επικοινωνία – προβολή,

3. εκδηλώσεις,

4. υποστήριξη Επιστημονικής Επιτροπής για διαμόρφωση πορίσματος,

5. διάθεση πρακτικών και πορίσματος

6. τεχνική κάλυψη και υποδομή,

7. οικονομική διαχείριση,

8. συμμετοχή τοπικών κοινωνικών συλλογικοτήτων.